Odvjetnica

EN

Saša Pufler

Životopis

1990 - 1998

Osnovna škola "Republika", Petrijevci

1998 - 2002
I. Gimnazija, Osijek

2002 - 2008
Pravni fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, smjer: diplomirani pravnik

2009
Pravni fakultet u Osijeku, poslijediplomski specijalistički studij kaznenog prava

2012
Položen pravosudni ispit

Kontakt

Ime:

Odvjetnica Saša Pufler

Adresa:

Kralja Zvonimira 15, 31000 Osijek

Telefon:

+385 31 657 057

Mobitel:

+385 91 402 1760

Fax:

+385 31 626 007

Radno iskustvo

Područja prava

Građansko pravo

Pravno savjetovanje i vođenje sudskih i izvansudskih postupaka iz područja obveznog, obiteljskog, radnog, stvarnog, zemljišno - knjižnog i ovršnog prava.

Kazneno i prekršajno pravo

Pravno savjetovanje osumnjičenika, okrivljenika i oštećenika u kaznenom ili prekršajnom postupku.

Trgovačko pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba.

Stečajno pravo i pravo predstečajnih nagodbi

Pravno savjetovanje i zastupanje stečajnih vjerovnika i stečajnih dužnika u postupcima stečaja i predstečajnih nagodbi.

Upravno pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje u upravnim postupcima i upravnim sporovima pred poreznim i drugim upravnim tijelima, te upravnim sudovima.

Europsko i međunarodno pravo